Selecteer een pagina

Joy for Children

 

In 2010 organiseerde ik een vier mans expeditie naar de Kilimanjaro. Met haar top op 5892 meter is de Kilimanjaro een serieuze berg en ook nog eens de hoogste van Afrika. Tijdens expedities ontstaat er letterlijk ruimte om je heen doordat je steeds hoger klimt en steeds verder kunt kijken. Er ontstaat ook steevast figuurlijke ruimte, ruimte om na te denken, te overwegen wat echt leuk en belangrijk is, met jezelf af te spreken om straks te doen wat je altijd al had willen doen en ook is er ruimte voor nieuwe vriendschappen.

Ik klom met Paul, mijn klimmaatje van toen en Jan en Hans, die Paul hadden leren kennen doordat ze regelmatig in zijn winkel kwamen. Tijdens de tocht leerde ik Dick de Vos beter kennen. Dick had zijn bedrijf verkocht en wilde heel graag iets terug doen, iets goeds, want het leven had hem goed gedaan. Zo ontstond Dick’s Joy for Children.

Joy for Children helpt kansarme kinderen in De Derde Wereld. Op 1 januari 2008 startte Dick in India met het geven van zorg aan 100 kinderen, verdeeld over vier centra. Inmiddels zijn een zestal zorg- en onderwijscentra operationeel. In deze centra voorziet Joy for Children de kinderen van kleding, voeding, onderwijs en medische zorg. Tevens zorgt de stichting voor goede sanitaire- en watervoorzieningen. Het aantal kinderen waar Joy For Children hulp aan biedt is in enkele jaren naar 465 gegroeid.

Al het geld dat binnenkomt wordt volledig besteed aan de kinderen. Alle organisatie eromheen is vrijwilligerswerk. Hierdoor blijft er niets aan de ‘strijkstok’ hangen. Elke cent komt bij de kinderen terecht. Uitbreiding is alleen mogelijk met behulp van meer donateurs. De ambitie van Joy for Children is om zoveel mogelijk kinderen te helpen.

Regelmatig ontvang ik een nieuwsbrief. Er wordt eerlijk en open gecommuniceerd. Het concept blijkt in de praktijk goed te werken. De resultaten zijn, gemeten naar het wel en wee van de kinderen, goed te noemen. De kinderen doorlopen de basisschool- en vervolgopleidingen naar tevredenheid. Toetsen worden goed gemaakt en veel kinderen scoren boven het landelijk gemiddelde. Hieruit mogen we concluderen dat het onderwijs, dat binnen de centra aan de kinderen gegeven wordt, van een goed niveau is. In alle centra worden inmiddels naai- en computerlessen gegeven. De lokale bevolking zorgt voor beschikbaarheid van de docenten die zonder vergoeding hun werk verrichten.

Uit de medische testen komen geen bijzondere afwijkingen meer naar voren. De kinderen groeien allemaal goed en hebben geen afwijkingen in hun lichamelijke ontwikkeling. Kinderen met een lichamelijk probleem uit het verleden, ontwikkelen zich ook goed. De hulpmiddelen die door Joy for Children ter beschikking zijn gesteld werpen vruchten af. De lichamelijke conditie van nieuw opgenomen kinderen is in het algemeen binnen 6 maanden op een gemiddeld niveau.

Er worden nu ook een aantal alleenstaande ouders met kinderen ondersteund. Deze ouders lijden allen aan Aids of zijn HIV besmet geraakt. Voor deze mensen is het in India onmogelijk een inkomen te genereren. Door deze groep mensen te steunen, helpt Joy for Children indirect ook de kinderen in deze (één ouder)gezinnen.

De hulpbehoefte is erg groot. Zonder de continuïteit uit het oog te verliezen werken ze aan constante uitbreiding en verbreding van alle activiteiten. Joy for Children reserveert jaarlijks een bedrag voor het Noodfonds. Met deze financiële middelen kunnen ze bij plotselinge noodsituaties snel en adequaat hulp bieden. Dit alles is alleen mogelijk met steun van donateurs. Mocht u net als ik Joy for Children ook willen steunen, ga dan naar het knopje “help ook” op hun homepage www.joyforchildren.com. Het zal de kinderen zeker goed doen en u zeker een goed gevoel geven.