Team coaching

Als individu behoren we vaak tot een of meerdere groepen, maar een groep is nog geen team. Hoe groei je van groep naar team? Dat is een proces waarin ik de groep als Team coach begeleid.

Coaching kan helpen in het maken van keuzes of zorgen voor verandering van gedrag, houding en uitstraling om te excelleren bij de uitvoering van jouw vak. Soms voelt iemand zich bekneld in een groep, lijkt er geen ruimte voor persoonlijke inbreng of wordt gewerkt op verschillende snelheden en lijkt niemand ooit op een lijn met een ander te staan.

Team coaching kan helpen in het maken van keuzes en zorgen voor verandering van gedrag, houding en uitstraling om begrip te vergroten en samenwerking te verbeteren. 

Wat wil je bereiken? Wat moet je daarvoor veranderen? Hoe doe je dat?
Samen met Arnaud bepaal je welke vorm bij het team, maar ook bij jou als individu past, wat je prettig vindt en wat werkt. Soms is het fijn om in afzondering gecoacht te worden, soms juist niet en is een bezoek aan het bedrijf of werkplek (met het team) een goede oplossing. Hoewel een spelvorm soms als coaching middel wordt gebruikt, is Arnaud hiervan persoonlijk geen voorstander. ‘Het zijn juist de rustige maar diepgaande gesprekken die leiden tot herkenning en erkenning van situaties. Zo wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe inzichten’, aldus Arnaud.

Elk coachtraject begint met een intakegesprek, persoonlijk of online. Dat is kosteloos en uiteraard geheel vrijblijvend.

We maken nader kennis en stellen de team coachvraag vast en praten over teamdoelen en persoonlijke doelen. Als coachee vertelt het team of de teammanager mij op eigen wijze wat belangrijk is om aan te werken. Jij (het team) bepaalt of we verder gaan. We spreken een aantal verdiepingsgesprekken af en gaan aan de slag. Gedurende het proces wordt duidelijk hoeveel tijd nodig of wenselijk is.

Waar? In mijn coachruimte, op jouw werk, achter de computer, wandelend in een mooie omgeving, het is aan jullie.

Proces
Team coaching is een proces. Er zijn geen quick fixes. Door het proces gedegen op te zetten en te doorlopen, werken we samen om helder te krijgen wat de doelstelling van het team precies is, wie welke taak zou moeten uitvoeren, op welke wijze moet worden samengewerkt en met welke snelheid doelen moeten worden bereikt. We starten met een beknopte assesment van elk teamlid en gebruiken dat om naar de samenstelling van het team te kijken. Is er een goede mix? Missen we iets? Wat is (per teamlid) nodig voor groei? Regelmatig houden we diepgaande gesprekken. Moeilijke onderwerpen worden niet geschuwd. Harde noten worden gekraakt. Voortgang wordt bewaakt.

Elk teamlid verwerft diepgaande inzichten in zichzelf en zijn teamleden. Iedereen leert ruimte te creëren voor zichzelf en voor het team, om zo in gezamenlijke afstemming naar doelen toe te werken.

Team coaching is voor elk team. Wellicht ook voor jouw team,…

Als Team coach zorg ik voor groei op individuele basis en afstemming van onderlinge kwaliteiten, waardoor het team als geheel beter presteert en kan excelleren bij de uitvoering van hun taken en het behalen van doelstellingen.

Neem contact op voor meer informatie, kosten of een intakegesprek

Contact
Chat openen
1
Hallo, waarmee kan ik je helpen?